Phó Viện trưởng Phạm Ngọc Hùng: Hiện là Nhà báo Nguyên Phó chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả & bảo vệ thương hiệu Việt Nam, Nguyên Phó chủ tịch Quỹ chống hàng giả VN

Phó Viện trưởng Phạm Ngọc Hùng: Hiện là Nhà báo Nguyên Phó chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả & bảo vệ thương hiệu Việt Nam, Nguyên Phó chủ tịch Quỹ chống hàng giả VN